Breddeidræt

DDIs breddeidræt er idræt som dyrkes med andre betingelser end eliteidrætten. Filosofien bag breddeidrætten er at alle skal have lige muligheder uanset alder, køn, seksualitet og race samt fysiske og psykiske forudsætninger. Dette afspejles også ved at DDIs klubber tilbyder idræt for alle med den perspektiv om at alle medlemmer skal have mulighed for at deltage på lige fod med andre klubmedlemmer.
 
DDIs breddeidræt afdeling står også for planlægning af kurser, uddannelse, udvikling indenfor alle retninger som flerhandicap, DM, klubmesterskaber, mixstævner. Frivillighed er også en meget vigtig detalje indenfor breddeidrætten, og derfor skal klubberne og DDI have en bred viden og fleksibel holdning til frivilliges ønsker. Det gør det også lettere at rekruttere frivillige når idrætten tilpasses efter alles ønsker og behov.
 
Breddeidrætten rummer også mange muligheder for at udvikle ideer og projekter hvilket kan ske gennem Klub- og Breddeudvalget eller som udviklingsprojekt. Da DDIs breddeidræt er baseret på et samarbejde mellem klubberne og DDI er Klub- og Breddeudvalget oprettet med det formål at skabe et godt breddeidræt blandt medlemmerne, og derved også for de få som vil videre til eliten.
 
DDIs breddeidrætskonsulent står også til rådighed, hvis der er behov for vejledning eller hjælp i forbindelse med de udfordringer som klubberne kan komme ud for, samt rådgiver klubberne indenfor klubspørgsmål.