DDI til møde i Nordisk-Baltisk regi

Lørdag den 6. maj 2017 var Claus Jul Larsen og Louise Peitersen i Stockholm til et møde i Nordic Baltic Sports Federation (NBSF), som døveidrætsforbundene i de nordiske og baltiske lande er medlem af. Hvert andet år mødes vi og drøfter forskellige ting som har interesse for de nordiske og baltiske lande.

Mødet blev afholdt i Døvehuset tæt ved multihallen Globen. Næsten alle landene deltog og vi fik gennemgået dagsorden.

Vi gennemgik planen for Nordisk-Baltisk Mesterskab (NBM) for de næste 3-4 og DDI har valgt at påtage sig værtskabet for NBM 2018 i futsal (skal dog formelt godkendes af Hovedbestyrelsen). Desuden er Danmark vært for mødet i NBSF i 2021 efter Estland i 2019.

NBSF har besluttet at tage discgolf ind i programmet og Estland har påtaget sig værtskabet for NBM 2018 i discgolf så det bliver interessant at følge med i udviklingen, da DDI er i gang med at få discgolf oppe at køre mens Sverige startede et par år før. Der er stor interesse for discgolf i Sverige og derfor håber vi at discgolf kan bygges videre til at blive en fast idrætsgren i DDI. Sverige har i øvrigt påtaget sig værtskabet for NBM i discgolf i 2020.

Det var også en diskussion om sportsfestivalet i Åland som har haft faldende deltagerantal og det er blevet tvivlsomt om den skal forsætte.

Så var der bordet rundt omkring forslag til ICSD (The International Committee of Sports for the Deaf) kongressen som sker i Samsun i Tyrkiet 16.-17. juli for at høre NBSF landenes kommentarer. 55db grænsen blev taget op og affødte en masse snak. Danmark har denne gang ikke sendt forslag til kongressen.

Efter mødet besøgte vi Liljeholmshallen, som er en kæmpestor hal, hvor den daglige drift varetages af døveidrætsklubben Hephata. Klubben vandt udbudsrunden om at varetage driften af hallen og det var en ret stor hal med 3 håndbold baner, bordtennishal, brydninghal plus mange mindre lokaler. Svenska Dövidrottsforbundet har også kontor der. Kun døve er ansat til at varetage hallens drift og det viser jo, at det godt kan lade sig gøre, hvis man får mulighed for det.

 

nbsf-4.jpg
Logo for IK Hephata, som varetager driften af hallen

nbsf-2.jpg
En af de 3 håndboldhaller i Liljeholmshallen

nbsf-3.jpg
Bordtennishallen med masser af bordtennisborde

/CJL 

10 december 2017

Få endnu mere glæde ud af den legende, inspirerende og hamrende sjove form for fodbold, for lørdag den 10. marts 2018 afholder Dansk Døve-Idrætsforbund et stort åbent FUTSAL...

10 december 2017

Der afholdes DM FUTSAL 2018 den 10.marts 2018, og der er sendt mail ud til alle klubber.

Se vedhæftet fil nedenstående.

/JTK

 

08 december 2017

DDI holder en åben samling for både øvet og nye orienteringsløbere på Castberggård d.12-14. januar 2018

Alle er velkomne - både dem som gerne vil lære at blive bedre til...