Eliteudvalget

Eliteidrætten i DDI tegnes af Eliteudvalget. Eliteudvalget administrerer, under bestyrelsens ansvar, de midler, der stilles til rådighed for landstrænere, kurser, talent– og eliteaktiviteter. De forestår i samarbejde med landsholdene elite– og talentudviklingen i forbundet. Eliteudvalget godkender udtagelseskrav til EM, VM og Deaflympics.  De udtager - efter indstilling fra idrætsledere og landstrænere - idrætsudøvere, trænere, ledere og hjælpere til deltagelse i EM, VM og Deaflympics.

 

Eliteudvalget skal sikre, at

 

 • elitearbejdet styrkes i såvel individuelle idrætter som holdidrætter 

 • der skabes forhold så Dansk Døve-Idrætsforbunds idrætsudøvere kan konkurrere på lige vilkår med de bedste i verden 

 • samarbejdet med de øvrige forbund styrkes 

 • Dansk Døve-Idrætsforbund profileres gennem eliteidrætten 

 • det finansielle grundlag for udvikling af eliteidrætsudøvere i Dansk Døve-Idrætsforbund styrkes 

 • der tilbydes og gennemføres nødvendig udvikling og uddannelse for idrætsudøvere, trænere og ledere således, at de til enhver tid kan følge med udviklingen i deres idrætter 

 • der udvikles undervisningsmateriale og kurser i samarbejde med udøvere, trænere og ledere. 

 • der altid er det nødvendige samarbejde med Danmarks Idræts Forbunds specialforbund

 • i en konstruktiv dialog med landsholdene, at budgetter og sæsonplaner står i mål med ambition og indsats hos vores idrætter og idrætsudøvere

Derudover kan eliteudvalget være  behjælpelig med omkring:

 

 • Kontakt til DIF

 • Internationalt arbejde 

 • Sponsorer / pressearbejde 

 • Deaflympics

 • Sportspsykologi

 • Fysioterapi-behandling

 • Massør-behandling

 • Coaching 

 • Klassificering 

 • Antidoping

 


Repræsentant for holdidræt:
 

NN.png

Vacant

 

 

Repræsentant for landstrænere:
 

NN.png

Per Sørensen
Fodbold/Futsal

 

 

Hovedbestyrelsen:
 

louise_circle.png

Louise Peitersen
Næstformand

 

 

Hovedbestyrelsen:
 

anja_circle.png

Anja Jane Protin
Bestyrelsesmedlem