Præsentation af kandidater til Hovedbestyrelsen og 2 ledige pladser

Den 30. april 2017 er der repræsentantskabsmøde på Castberggaard. I følge vedtægten skal der være valg til Hovedbestyrelsen for perioden 2017-2019.

Klubberne har pr. dagens dato indstillet følgende kandidater:

Formand: 

Claus Jul Larsen (nuværende formand)

Personlige data: 49 år, gift med 2 større børn, bor i Kokkedal. Arbejder i Topdanmark som IT-udvikler. Spiller golf og cykler i fritiden. 

Mine første 2 år som formand er gået og det har været en periode med store ændringer i forbundets organisation. Forbundets helbredstilstand var efter min mening alarmerede, hvis der ikke blev gjort noget ved det. Efter en masse omstruktureringer og oprydninger i arbejdsgangene og økonomistyringen fremstår DDI som et styrket forbund isoleret set. Når jeg skriver isoleret set, så er det fordi DDI har nogle udfordringer i fremtid med hensyn til klubberne, som er vores græsrødder og dermed også forbundets eksistensgrundlag. Desuden mener jeg, at vi skal satse mere på bredden, da kun 8% af de 4.000 døve er medlem af en døveidrætsklub og derved er der masser af potenialer der. Af den grund vil jeg gerne være med til at løse udfordringerne og fremtidsikre DDI. For at bevare kontinuiteten ønsker jeg genvalg for 2 år.  

Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Louise Peitersen (nuværende næstformand)

Personlige data: 38 år og bor på Vestsjælland.

Siden maj 2010 har jeg siddet i DDI´s hovedbestyrelse og her har mit fokusområde mest været eliten. Jeg ønsker at genopstille og dermed fortsætte en to-årig periode mere 2017-2019 og her kunne jeg tænke mig at skifte fokus til det nationale plan.
DDI har brug for klubberne og deres medlemmer og det er vigtigt vi løfter i flok, så alle kan få mulighed for at komme ud og bevæge sig og have det sjovt på bredde området, som ikke er på toppen lige pt. Vi har fx oprettet et DM udvalg 2017 for at der skal være et tæt samarbejde med idrætsledere og værtsklubberne så vi har det fælles formål at styrke og udvide bredden i Danmark. DDI skal ikke kun handle om eliten der sendes til forskellige internationale stævner, nu er det bredden der skal i fokus! Bredden skal også dække de anderledes sportsgrene, som fx.  disogolf, curling, vandsport m.fl. hos DDI.

Christian Høybye (nuværende hovedbestyrelsesmedlem)

Personlige data: 49 år, bor i Hundested sammen med Janne. Arbejder som IT-supporter hos Statens It.

Motivation for genopstilling til hovedbestyrelsen i DDI:
Oprindeligt stillede jeg op for 2 år siden for at bidrage med min kunnen omkring organisationsarbejde og økonomistyring, for DDI havde alle signaler om en ønsket fornyelse af den interne struktur. Jeg har været involveret i DDI både udenfor og indenfor stort set siden 2000, og jeg mener fortsat at der er mere arbejde omkring styrkelsen af DDI som et forbund både indadtil og udadtil. Derfor er jeg villig til at genopstille til 2 år mere.

 

Anja Jane Protin og Rasmus Morell Nielsen ønsker ikke at genopstille til de to sidste pladser i hovedbestyrelsen. Der er ikke fundet kandidater til de to sidste pladser i hovedbestyrelsen plus 2 suppleanter fra klubberne, så hvis man er interesseret i at være en del af DDI, så er man velkommen til at henvende sig til DDI på eller til sin klub. Fristen for opstilling af kandidater er den 30. april, dvs. helt frem til repræsentantskabsmødet.

/CJL

22 februar 2018

Dansk Døve-Idrætsforbund kan hermed i samarbejde med START udskrive et danmarksmesterskab: DM 2018 Golf. 

...

22 februar 2018
Fordi det er den første højskoleaften på Castberggaard Øst i Rødovre den 1. marts 2018 kl.19.00-21.00, har vi sammen med Castberggaard, besluttet at arrangementet er gratis...
19 februar 2018

Klubben Kristrup Boldklub har i samarbejde med DDI arrangeret en opvisningskamp mellem Kristrup Herrehåndbold og Landsholdet fra DDI, kampen spilles fredag d. 2. marts 2018....