Succesfuldt klubseminar og repræsentantskabsmøde 2019 med engagerede deltagere

Lørdag den 11. maj gennemførte Dansk Døve-Idrætsforbund klubseminar og søndag den 12. maj repræsentantskabsmøde, begge foregik på Hotel Scandic i Vejle.

Der kom 13 personer fra 6 medlemsklubber og dermed var alle medlemsklubber under Dansk Døve-Idrætsforbund repræsenteret.

 

IMG_20190511_121459.jpg

Klubseminaret – langt og spændende

Dagen startede med at sekretariatet og forbundets hovedbestyrelse fortalte forskellige nyheder og gav en orientering om hvad der er blevet arbejdet med den seneste tid, f.eks. status på strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF), sidste nyt omkring værtsskab for EM i håndbold, EDSO kongressen og NBM i futsal – alle foregår i 2020. Klubberne blev desuden orienteret om at ny udvalg; Elite- og breddeudvalget, som har fået det overordnede ansvar for aftalen med DIF. Samt at DDI fremadrettet vil gå efter at få en rød tråd i grafikken i forbundet.

Christian Høybye holdt midt på dagen et oplæg, hvor han spurgte om der er behov for at opstille værdier, visioner og missioner for forbundet og klubberne fik til opgave at skrive forskellige bud på værdier, som de mente passer godt til Dansk Døve-Idrætsforbund.

Derefter gennemgik vi forskellige emner som vedrører døveidrætten og klubberne, bl.a. medlemslisten, ønsker til hjemmesiden, kurser, Danmarksmesterskaber samt orientering om de mange muligheder for økonomisk støtte, herunder William Demant Fonden.

Der var afsat en stor del af klubseminaret til at drøfte de 6 forslag til ændring af vedtægterne fra hovedbestyrelsen, hvor klubberne havde mulighed for at stille spørgsmål samt få uddybet betydningen. Der var flere gode diskussioner og dermed var det lettere at stemme på repræsentantskabsmødet dagen efter.

Sidst på programmet er der Klubbernes Hjørne, hvor klubberne kan snakke sammen og bl.a. afstemme hinandens holdninger og meninger til gentlemensaftalen, som skal gælde i perioden 2019-2021.

Alt i alt et rigtig godt klubseminar, hvor alle klubberne fik mulighed for at lufte forskellige tanker og diskutere med hinanden, sekretariatet og hovedbestyrelsen.

 

IMG_20190512_112928.jpg

Repræsentantskabsmøde - spændende bestyrelsesvalg

Efter en udbytterigt klubseminar dagen før, var der tid til den formelle del af mødeweekenden for DDI. Nemlig repræsentantskabsmødet, hvor årsberetningen og årsregnskabet for 2018 blev gennemgået. Årets priser blev uddelt. Desuden blev forslagene vedtægtsændringer fra hovedbestyrelsen gennemgået. Derefter var der valg til hovedbestyrelsen plus appeludvalget og endelig valg af revisor.

Repræsentantskabsmødet have deltagelse af følgende klubber: Ahorn, Dan, Døvania, Tenpins 94, Viking og Start med hver 2 delegerede. Vi havde også besøg af Stig Persson fra Parasport plus prismodtagere.

Inden årsberetningen blev der uddelt årets priser for 2018 og præsentation af prismodtagere kommer på en selvstændig nyhed senere.

Efter prisuddelingerne fremlagde Louise Peitersen og Claus Jul Larsen kort om året der gik i 2018. Der er en trykt version af årsberetningen for året 2018, som klubberne og andre interesserede har fået uddelt. Der var få bemærkninger til beretningen.

Dernæst blev årsregnskabet fremlagt af sekretariatsleder Joachim Krøyer og der var der hellere ikke mange spørgsmål. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen har fremlagt 6 vedtægtsændringer og 5 af dem blev vedtaget. Det gik hurtigt, da repræsentantskabet gennemgik disse på klubseminaret dagen før.

 

Valget af hovedbestyrelsen resulterede i følgende sammensætning:

· Michael Weber Steenberg (formand)

· Anders Kirchheiner

· Søren Toura-Jensen

· Christian Høybye (genvalgt)

· Claus Jul Larsen (genvalgt)

 

Der er ingen suppleanter, da der tidligere blev vedtaget at nedlægge suppleantposterne.

De 3 poster i appeludvalget blev ikke besat, men der er aftalt med klubberne at de vil forsøge at finde folk indenfor 3 måneder.

Hovedbestyrelsen har i det sidste år arbejdet på at finde en ny revisor og valget faldt på Actis Revisorer som blev vedtaget af repræsentantskabet.

Dirigent Søren Winkel kunne erklære repræsentantskabsmødet for udført en time før forventet varighed.

Derefter blev der sagt farvel til Louise Peitersen for hendes 9 år i hovedbestyrelsen plus Jannich Andersen og Christian Deijenberg (deltog ikke).

Til sidst viste kommunikationsmedarbejder Nicklas Kleczewski kort den nye hjemmeside som er på vej.

Vi har lagt opslag fra weekenden op på vores instagram.

 

/AK, CJL

21 august 2019

European Deaf Sports Organisation har valgt den tidligere DDI-formand, Louise Peitersen, ind i deres bestyrelse.

Det sker efter at EDSO har haft et ønske om et mere...

15 august 2019

Landstræner for futsalkvinderne, Jesper Bang-Madsen, har i sommers valgt at opsige sin post. Det sker efter at Jesper har følt at det nu var tid til at prioritere andre ting....

12 august 2019

Sidste nyt fra Taiwan.

 

Siden sidst har der været spillet TEAM. Danmark kunne ikke være med da holdet var på 4 herre og 1 dame. Men score i de 6 serie tæller med...