Tidligere projekter

På denne side er tidligere afsluttet projekter i KB-udvalget beskrevet. Nærmere informationer omkring projekterne kan fås ved kontakt til breddeidrætkonsulent Tomas Kold på tko@deafsport.dk.
 

Ældre idræt

Formål:
Undersøge hvordan andelen af ældre
idrætsudøvere i klubberne kan øges.

Resultat:
Det viste sig at mange ældre ikke følte at klubberne havde tilbud målrettet til dem. Undersøgelsen fandt også ud af at de ældres viden omkring hjemmetræning var nærmest ikke eksisterende. Derfor blev der oprettet et under projekt som gik ud på at fremstille en USB nøgle med en video vejledning til hjemmetræning. Denne USB nøgle blev fremstillet i samarbejde med fysioterapeuten som viste hvordan øvelserne skulle udføres. USB nøglerne er derefter blevet delt ud til klubberne under DDI, som kan bruge det som et tilbud til deres ældre medlemmer.

Projekt medlemmer:
Tomas Kold, breddeidrætkonsulent
Tommy Andersen,  medlem af Aros

 

Surf-camp 2015 

Formål: Opstart af interesse for surfing

Resultat: Surferlejr i Portugal for døve, hørehæmmede og CI-brugere i uge 31, den 25 juli til 2. august 2015.

Projekt medlemmer: Tomas Kold - Klub og bredde konsulent, Caroline Seiler og Døvania

 

Mix stævne 

Formål: Planlægning og gennemførsel af mix stævnet 2015

Status: Aflyst pga for få tilmelding

Projekt medlem: Tomas Kold Pedersen, breddeidrætskonsulent

 

Generalforsamling

Formål: Undersøge årsag til dårlig fremmøde til klubbernes general forsamlinger

Status: Evaluering

Projekt medlemmer: Coilin P. Boylan og Rasmus Morell - KB medlem

 

Vintersport

Formål: Undersøgelse af muligheden for opstart af vintersport i DDI og klubberne.

Status: Sat i bero

Projekt medlem: Caroline Seiler og Mai Cecillie - KB medlem

 

Vandsport

Formål: Undersøgelse af muligheden for opstart af vandsport i DDI og klubberne.

Status: Sat i bero

Projekt medlem: Rosa Rolighed

 

DM for 60+

Formål: Opstart af DM for 60+

Status: Sat i bero

Projekt medlem: Tommy Andersen

 

Håndbog/vejledning

Formål: Oprettelse af en håndbog/vejledning i forbindelse med doping, pædofili, alkohol, mobning og narkotikum.

Status: Er udarbejdet

Projekt medlem: Christian Høybye