Velgennemført klubseminar og ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Lørdag den 7. oktober 2017 gennemførte Dansk Døve-Idrætsforbund klubseminar og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Castberggård. Af DDIs 8 klubberne deltog 4 klubberne: Døvania, Start, Tenpins94 og Viking.

Det vigtigste punkt på dagsorden var debatten om nyt system for DDI-andel og klubkontingent. Som det er i dag, skal man registreres hos DDI, når man er blevet medlem af en døveidrætsklub under DDI, som har tilknytning til en bestemt sportsgren. Motionisterne under klubberne havde frit valg om man ville registreres hos DDI eller ej.

DSC_0018.JPG

Klubberne lyttede opmærksom med.

Systemet gav mange spørgsmål og samtidige oplevede flere klubber, at det var svært at forklare sine medlemmer om hvordan systemet hang sammen.

DDI havde besluttet, ud fra diskussionen med klubberne fra klubseminaret foråret 2017, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle kigge på det nuværende system, og kommer med et bud på en ny model for DDI-andel og klubkontingent.

CH rep.jpg

Christian Høybye fra hovedbestyrelsen fortalte om arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppen fremlagde sit arbejde på Klubseminaret, og anbefalede en ny model hvor DDI-andel sættes ned fra 80 kr til 10 kr pr medlem, samtidig opdeles klubberne i 2 klubtype, som man vil genkende fra DDLs model. Klubberne med fulde rettigheder kaldes fremover for medlemsklub, og klubber med begrænset rettigheder kaldes for Associeret klub, satser for klubtype sættes også ned fra 550 kr til 200 kr/100 kr afhængig af hvilke klubtype der tales om. Det nye forslag blev godt modtaget af klubberne, derfor skulle der gennemføres et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som DDI på forhånd havde indkaldt til i overensstemmelse med DDIs vedtægter.

CHA dir.jpg

Dirigenten Christina Hausgaard styrede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med fast hånd.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde forløb meget smertefrit, eftersom klubberne allerede havde diskuteret indholdet på klubseminaret forinden. Til det nye forslag om DDI-andel og klubkontingent vedtog klubberne enstemmigt alle ændringsforslag til vedtægten og de nye satser.

Efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fortsatte vi med klubseminarets dagsorden, hvor vi bl.a. snakkede om fremtiden for DM under DDI, muligheder for kurser til klubberne og medlemmer og forskelligt nyt fra DDIs side, og naturligvis det sædvanligt punkt: klubbernes hjørne, hvor ordet var frit.

Alt i alt var det en rigtig god dag for alle der deltog i Klubseminaret.

fællesfoto.jpg

Fællesfoto af deltagerne til klubseminaret og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

 

/AK

20 juni 2018

Danske Døves Landsforbund (DDL) har sammen med Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) fået lov til at oversætte DIF/DGI vejledning om behandling af personoplysninger til dansk...

20 juni 2018

DDI holder sommerferie fra den 22.juni 2018 til og med 13.august 2018. 

I...

19 juni 2018

Denne samling blev på mange måder hæsblæsende og fuld af fart. Fredag startede vi kl. 17.00 sharp med at sige velkommen til hele teamet som skal afsted til VM, vi manglede dog...